top of page

AML w branży kryptowalut – kto musi się rejestrować?

Zaktualizowano: 25 lut 2022

Bardzo dziękujemy nowym subskrybentom oraz klientom, którzy zakupili u nas w ostatnim miesiącu dokumentację AML dostępną w naszym sklepie internetowym https://www.consultant-aml.com/sklep-aml, dziękujemy Wam za zaufanie!


Tymczasem przedstawiamy Wam kolejną dawkę informacji „AML w branży kryptowalut – kto musi się rejestrować?” Zapraszamy do lektury.


Nowelizacja ustawy AML wprowadziła wiele nowych obowiązków, o których należy pamiętać, aby uniknąć sankcji. Aktualizacja przepisów nastąpiła w wyniku wielokrotnego zwracania uwagi na ryzyko prania pieniędzy wykorzystujące do tego innowacyjne instrumenty finansowe jakimi są kryptowaluty. Wraz z postępem technologicznym zauważamy coraz więcej obowiązków narzuconych przez ustawodawcę. Najważniejszą zmianą pozostaje stworzenie Rejestru, do którego uzyskanie wpisu pozostaje obowiązkiem wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych.


Należy pamiętać, że podmioty, które prowadziły już działalność w branży kryptowalut w dniu 31 października 2021 otrzymały termin 6 miesięcy na dostosowanie się do wprowadzonych regulacji.

Kto powinien się zarejestrować?

Działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zatem forma wykonywanej działalności nie ma większego znaczenia, gdyż wszystkie te podmioty będą zobowiązane do uzyskania stosownego wpisu do Rejestru.


O wpis do Rejestru mogą ubiega się podmioty zajmujące się:
  • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi;

  • pośrednictwem w wymianie pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi lub pomiędzy walutami wirtualnymi;

  • wymianą pomiędzy walutami wirtualnymi;

  • prowadzeniem rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji i ich wymiany.

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu, wpis do Rejestru dokonuje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy wniesionego w formie elektronicznej. Wniosek ten powinien zawierać podstawowy zakres informacji, taki jak: imię i nazwisko (lub firmę), numer w rejestrze KRS, numer NIP oraz wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych. Wnioskujący będą także zobowiązani do złożenia oświadczenia o kompletności i prawdziwości danych wpisanych do wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


Poza złożeniem wniosku ze wskazaniem powyższych danych, koniecznym będzie również spełnienie jeszcze kilku istotnych wymogów. Dla podmiotów, które będą chciały prowadzić działalność, o której mowa powyżej zastosowanie będzie miał wymóg niekaralności, co do przestępstw wskazanych w Ustawie. Kolejnym wymogiem jest konieczność ukończenia szkolenia lub kursu obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych lub wykonywanie przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością w zakresie walut wirtualnych.

Należy pamiętać, że podmioty, które prowadziły już działalność w branży kryptowalut w dniu 31 października 2021 otrzymały termin 6 miesięcy na dostosowanie się do wprowadzonych regulacji. Ten czas powinien wystarczyć na odbycie wymagalnych szkoleń oraz skompletowanie dokumentacji.

Jaka kara grozi za prowadzenie działalności w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do Rejestru?

Zgodnie z art. 153b Projektu, podmiot prowadzący działalność w zakresie walut wirtualnych, który wykonuje tę działalność bez uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych, podlega karze pieniężnej do wysokości 100.000 PLN.

Poza zmianami związanymi z rejestracją działalności, uległ rozszerzeniu katalog transakcji, w przypadku których podmioty z branży walut wirtualnych zobowiązane są do realizacji obowiązków wynikających z Ustawy. Chodzi tu o obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku dokonywania transakcji z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 10.000 euro lub większej.

Zapamiętanie wszystkich nowych obowiązków może wydawać się trudne. Nasi specjaliści z chęcią przeprowadzą Państwa działalność przez skomplikowane procedury, odpowiedzą na wszelkie pytania oraz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:

e-mail: contact@consultant-aml.com lub pod numerem telefonu +48 504 589 951.bottom of page