top of page

Co to jest instytucja obowiązana?

Co to jest instytucja obowiązana w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?

Jak się okazuje wielu z Was nie wie czy jest instytucją obowiązaną. Informacje dostępne w sieci często wprowadzają Was w błąd i straszą karami. W tym artykule pomożemy Wam rozwiać wątpliwości i zachować spokój ducha!


Przy pierwszych rozmowach z naszymi Klientami skupiamy się na dokładnej analizie profilu działalności. Zrozumienie zakresu prowadzonego biznesu pomaga nam określić z jakiego tytułu nasz klient jest instytucją obowiązaną. Ma to ogromne znaczenie przy dostosowaniu procedur, oceny ryzyka i podczas dostosowania planu szkoleniowego dla Waszych pracowników.

#proceduryaml #ocenaryzyka #szkoleaniaaml


"Naszej firmie zależy nam na tym, abyście byli świadomi swoich obowiązków i aby zakupy w naszym sklepie pomogły Wam te obowiązki z łatwością wypełniać.”, Beata Wiśnicka.

Instytucje obowiązane


To stale poszerzająca się grupa, obejmująca zróżnicowane podmioty takie jak krajowe instytucje płatnicze, kantory, biura rachunkowe, instytucje pożyczkowe, a nawet fundacje i stowarzyszenia.


Twój klient też może stać się instytucją obowiązaną. Ustawa wprost określa sumę, która kwalifikuje każdego przedsiębiorcę jako adresata tej ustawy. Zatem przyjmując lub płacąc w gotówce stanowiącej równowartość 10 000 euro lub większej, kwalifikujemy się jako podmiot obowiązany do wypełnienia postanowień zawartych w ustawie.


Katalog instytucji obowiązanych skupia się na zrzeszaniu wybranych zawodów lub instytucji finansowych najczęściej wykorzystywanych w procesie prania pieniędzy. Wyobrażasz sobie kartele narkotykowe działające bez kreatywnego księgowego lub dobrego adwokata? To dlatego ustawa zmienia się wraz z nowymi scenariuszami prania pieniędzy przez przestępców.

Zwiąkszając świadomość dotyczącą zwalczania przestępczości chronisz swoją firmę i pomagasz w zwalczaniu procederu prania pieniędzy, a wiedza jaką pozyskujesz podczas naszych szkoleń dodatkowo wpływa na zwrost wydajności pracy Twoich pracowników. Implementując poprawnie ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i szkoląc pracowników wpływasz na poprawę sytuacji w Polsce.

#ustawaaml #instytucjaobowiazana #swiadomyaml


Rozwój technologiczny otworzył nowe możliwości przestępcom do ukrywania swoich środków pochodzących z popełnianych przestępstw. Dlatego możemy obserwować poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych o podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych, które również wspieramy kompleksową usługą zarządzania AML.

#walutywirtualne #bitcoin #aml


Katalog instytucji obowiązanych


Zgodnie z ustawą instytucjami obowiązanymi są m. in.:

  1. Instytucje finansowe nadzorowne

  2. Instytucje pożyczkowe

  3. Giełdy, kantory, wymiana walut wirtualnych

  4. Pośrednicy ubezpieczeniowi

  5. Pośrednicy nieruchomości

  6. Zawody prawnicze

  7. Wirtualne biura

  8. Biura rachunkowe

  9. Podmioty hazardowe

  10. Każdy przedsiębiorca, który przyjmuje lub płaci w gotówce >10 000 euro

Podsumowując, należy zauważyć pewną zależność wynikającą ze sposobu uregulowania katalogu instytucji obowiązanych. Ustawodawca przyjął dwa konkretne kryteria umieszczenia w nim podmiotów. Pierwszy to posiadany dany status, posiadanie zezwolenia, przykładowo - instytucja płatnicza. Drugie natomiast to – wykonywanie określonej działalności. Jednakże brak jednoznaczności, pozostawienie katalogu otwartym, nie przyznaje podmiotom swobody interpretacyjnej w sformułowaniu definicji instytucji obowiązanej, tym samym rodzi niepewność niektórych podmiotów, co do ich statusu według ustawy. W konsekwencji prowadzi to do braku pewności co do konieczności wypełnienia szeregu obowiązków wprost wynikających z omawianej ustawy.


Nasi specjaliści zajmujący się na co dzień interpretowaniem ustawy AML oraz przeprowadzaniem naszych Klientów przez często skomplikowane procedury narzucone przez ustawodawcę, z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania oraz wątpliwości wynikające ze statusu ustawowego, zapraszamy do kontaktu przez e-mail: contact@consultant-aml.com lub pod numerem telefonu +48 504 589 951.W kolejnym artykule skupimy się na obowiązkach instytucji obowiązanych wynikających z ustawy AML. Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszym profilu Linkedin oraz naszej stronie internetowej.


Zapraszamyo do śledzenia nas na Linkedin, Facebook i Instagramie - Consultant AML.

bottom of page