top of page

Jak weryfikować klientów i kontrahentów na listach sankcyjnych?

Zaktualizowano: 5 maj 2022

Jednym ze sposobów walki z przestępczością finansową na świecie są listy sankcyjne. Niedawno zamieściliśmy na naszym profilu w serwisie Linkedin post zachęcający Was do zapoznania się z listą sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję w związku z trwającą wojną na Ukrainie. Lista zawiera m.in. sankcje dla osób prywatnych zamrażające ich aktywa czy obejmujące zakaz podróży. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy jak prawidłowo sprawdzać podmioty na listach sankcyjnych.
Czym są listy sankcyjne?


Pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, handel bronią czy łamanie praw człowieka — podmioty, które zajmują nielegalną aktywnością, umieszczane są na listach sankcyjnych. Listy sankcyjne to listy, na których znajdziemy np. produkty podwójnego zastasowania, firmy, osoby prywatne, organizacje oraz rządy, na które zostały nałożone pewne określone zakazy i ograniczenia.


Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także kraje, takie jak m.in. USA, Kanada czy Australia i wiele innych, nakładają sankcje na podmioty, stanowiące zagrożenie dla światowych gospodarek. Priorytetem tworzenia oraz publikowania list sankcyjnych jest zwalczanie osób prywatnych, podmiotów czy rządów zaangażowanych w nielegalną działalność.


Na jakiej zasadzie działają listy sankcyjne?


Listy sankcyjne publikowane są przez tworzące je organy w postaci zasobów online. Obowiązkiem instytucji obowiązanych w tym zakresie jest ich przeszukiwanie, w celu sprawdzenia, czy ich klienci oraz kontrahenci nie zostali objęci sankcjami.


Listy sankcyjne są proste w odbiorze – są po prostu zestawieniem informacji. Niestety trudniejszy może okazać się proces ich sprawdzania, który zazwyczaj jest skomplikowany i czasochłonny. Przyczyną tego jest ilość baz danych, nie każda lista sankcyjna obowiązuje w danym kraju, są rozproszone w Internecie, dane nie są zharmonizowane, a ich forma nie jest ujednolicona.


Dlaczego weryfikacja klientów oraz kontrahentów na listach sankcyjnych jest tak bardzo ważna?


Przestrzeganie oraz kontrolowanie list sankcyjnych jest jednym z obowiązków firm i instytucji, które zostało na nie nałożone poprzez regulacje prawne. Nieprzestrzeganie prawa w tym zakresie skutkuje tym, że podmioty te są narażone na poważne kary oraz sankcje. W interesie instytucji obowiązanych jest wdrożenie odpowiednich systemów i procedur. Następnie w przypadku kontroli możemy być spokojni oraz możemy wykazać, że zastosowaliśmy obowiązujące sankcje, czyli dokonaliśmy weryfikacji klientów oraz kontrahentów na listach sankcyjnych.


Pamiętajmy, że weryfikowanie list sankcyjnych zwiększa bezpieczeństwo finansowe organizacji. Dzięki zastosowaniu powyższych środków bezpieczeństwa wobec podmiotów objętych sankcjami, instytucje obowiązane zmniejszają ryzyko włączenia ich firm oraz ich klientów w nielegalne działania.


Chcielibyśmy zaoferować Wam dokładną pomoc w weryfikacji swoich klientów, z największą dokładnością weryfikujemy listy sankcyjne oraz pomagamy przestrzegać regulacji prawnych dotyczących przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Szczególnie teraz ważne jest, abyśmy połączyli siły i wspólnie wsparli Ukrainę w walce z Rosją – nie bądźmy obojętni na dotychczas nałożone sankcje.


Zapraszamy Was do kontaktu z naszymi ekspertami – przez e-mail: contact@consultant-aml.com lub pod numerem telefonu +48 504 589 951.


Pamiętajcie również o odwiedzeniu stron internetowych Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Finansów gdzie znajdziecie opublikowane listy sankcyjne.

bottom of page